Yhteystiedot

Mikkelin Ursa ry

sähköposti:
mikkelin.ursa(at)ursa.fi

Tähtitornille ajo-ohje
löytyy sivun vasemmalla olevasta palkista

Puheenjohtaja
Jenni Andersin

Varapuheenjohtaja
Rahastonhoitaja,
jäsen- ja laskutusasiat
Mika Suojärvi

Sihteeri
Katariina Hanhisalo

Hallituksen jäsenet
Sami Jumppanen
Heli Kuosmanen


************************
Päivitetty 25.1.2020

************************

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:767232 kpl

Kuva-albumi

Share |

Historiaa

 

"Tähtitiede on luonnontieteistä vanhin. Havaintoja on tehty noin 6000 vuoden ajan. Voidaankin sanoa, että nyt 50 vuotta kestänyt Mikkelin Ursan toiminta on ajallisesti niin häviävän lyhytaikainen, että tulee mieleen ajatus, onko yleensä olemassa riittäviä perusteita tähtitieteellisen yhdistyksen toiminnalle."

Lähes näillä Urpo Kokin sanoilla alkoi Mikkelin Ursan 50-vuotis historiikki. Me nykyiset yhdistyksen aktiivit olemme erittäin kiitollisia siitä, että yhdistyksen toiminnan vaiheet on historiikin muodossa välitetty seuraavalle sukupolvelle.

Vuonna 2013 tulee kuluneeksi 90 vuotta yhdistyksen perustamisesta. 90 vuotta on kuin silmänräpäys maailmankaikkeudessa, mutta tähtitieteen harrastajat ovat tänä aikana kokeneet suuren harppauksen. Havaintovälineet ovat kehittyneet hurjasti ja tietämys lisääntynyt valtavasti. Vuonna 2009 vietettiin kansainvälistä tähtitieteen vuotta ja juhlittiin Galileo Galileita, jonka ensimmäisistä kaukoputkihavainnoista oli kulunut 400 vuotta.

Kaiken alku

Suomen tähtitie­teen harrastajain yhdistys Ursa perustettiin Helsingissä 2.11.1921. Ursan jäsenten kautta levisi tähtitieteen harrastus myös laajalti maakuntiin. Niinpä sitten keväällä 1922 silloinen alanharrastaja maisteri V.A Heiskanen kävi Mikkelissä pitämässä tähti­tieteen alalta innostavan esitelmän. Hän esitti kiinnostuneille kuuli­joille mahdollisuuden saada Mikkeliin tähtikaukoputken havaintojen tekoa varten, mikäli 15 jäsentä ilmoittautuu valtakunnallisen yhdistyksen Ursan jäseneksi. Jo samana vuonna 1922 ilmoitti lehtori Jaakkola 16 jäsenen liittyneen ed. mainittuun yhdistykseen. Harrastus oli herätetty!

 

tornilla-50-luvulla.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Yleisönäytös tähtitornilla 50-luvulla. Kuva: Mikkelin Ursan arkisto

Ensimmäinen paikallisosasto

Paikallisosastojen perustamisesta päätettiin Helsingissä 21.5.1923, jolloin yhdistyksestämme tuli Suomen Tähtitieteellisen Yhdistyksen Ursan ensimmäinen paikallisosasto. Mikkelin osaston jä­senet koostuivat pääasiallisesti oppikoulujen opettajista ja virastojen toimihenkilöistä.

Mikkelin Ursan observatorio Kiiskinmäen vesitornin huipulla saatiin käyttöön Mikkelin kaupungilta vuonna 1954. Observatorio on edelleen käytössämme ja sen alapuolella on nykyisin Ursan toimisto/kirjasto.

Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa, Mikkelin paikallisosasto rekisteröityi vi­rallisesti 28.5.1957. Noin 15 vuotta myöhemmin päätettiin yhdistys paikallisosastojen uudelleenjär­jestelyn mukaisesti muuttaa itsenäiseksi yhdistykseksi, Mikkelin Ursaksi.

Toiminta -70, -80 ja -90 -luvuilla oli hyvin pitkälti esitelmien pitämistä sekä elokuvanäytäntöjen ja tähtinäytösten järjestämistä. 90-luvun puolivälissä toiminta alkoi hiipumaan niin paljon, että yhdistys otettiin rekisteristä pois.

  tornilla-70-luvulla.jpg

 

 

  

 

 

 

Tähtitaivasta tutkimassa. Vasemmalta Sakari Silvennoinen, Reima Lauanne ja Kimmo Kolehmainen

Kuva: Mikkelin Ursan arkisto

Uinuva karhu herää

Vuonna 2007 toiminta alkoi elpyä ja alkoi suunnittelu Mikkelin Ursan tulevaisuudesta. Mikkelin Ursa rekisteröityi uudelleen 11.1.2008. Yhdistyksellä on sama tarkoitus kuin 90 vuotta sitten: levittää tähtitieteen tuntemusta ja edistää alan harrastusta Mikkelin kaupungin ja sen lähikuntien asukkaiden keskuuteen sekä toimia yh­dyssiteenä tähtitieteenharrastajien välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäseniltoja, esitelmä­tilaisuuksia ja tähtinäytäntöjä, hankkii yhdistyksen käyttöön tähtitieteel­listä kirjallisuutta ja havaintovälineitä sekä tekee yhteistyötä oppilaitos­ten ja muiden tähtitieteellisten harrastusyhdistysten kanssa.

Mikkelin Ursa sai uudelleen rekisteröimisen kunniaksi uuden perinteikkään logon, jossa on piirros tähtitornistamme Otavan tähtikuvion alla. Logon suunnitellut ja piirtänyt Aki Taavitsainen.

 

mikkelinursan_logo.jpg